Mesures d'higiene i seguretat

Comunicat Mesures excepcionals estiu 2020

Informació important pel client abans de la seva arribada (descarregueu document aquí)

Degut a la incertesa que provoquen les diferents restriccions internacionals, europees i nacionals que cada govern dicta en el seu país i per a garantir un millor servei als nostres clients, iniciarem la temporada turística 2020 amb l’obertura d’un sol dels nostres establiments CYE i amb els serveis mínims de només allotjament. Això significa que, per un costat, les reserves que van destinades al nostre edifici APARTAMENTS CYE SALOU poden veure’s desviades (sense cost extra) al nostre edifici APARTHOTEL CYE HOLIDAY CENTRE, edifici amb espais exteriors més amplis, més serveis i de més categoria. I, per un altra banda, que totes les reserves ja realitzades amb règim alimentari poden passar a ser reserves de només allotjament, prèvia devolució o reducció de l’import total de la reserva.
Altres serveis, com són l’ús de les zones comuns, poden veure’s restringits en el seu ús pels clients degut a les limitacions d’aforament imposades pel Govern. Per tant, la piscina, terrassa, jardí o recepció estaran limitades, restringides i controlades pels nostre personal per a poder seguir estrictament la normativa actual.
Els serveis de bar/restaurant, animació, miniclub i zona interior de jocs recreatius estan de moment en suspens i/o sense accés al públic. Alguns es podrien anar incorporant paulatinament durant el mes de juliol, sempre que les circumstàncies ho permetin i valorant en cada moment l’adequació i seguretat però d’altres, com la zona interior de jocs recreatius, màquines de vending, així com els bufets de menjar, podrien no estar permesos.
 

 

El nostre departament de reserves està funcionant activament i sense descans. Ofereix assistència a tots els nostres clients a través dels nostres correus electrònics. 

 


Introducció

El Coronavirus SARS-COV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar a les persones, detectat per primer cop a la Xina al 2019. La major part tindrà símptomes respiratoris lleus, però també pot provocar patologies greus. La transmissió es produeix per:

 • Exposició als bioaerosols d’una persona portadora del virus (esternuts, tossir o parlar)
 • Contacte amb persona portadora
 • Contacte amb una superfície contaminada

 


Objectiu

Implementar les mesures necessàries dirigides a prevenir la formació de bioaerosols amb la recomanació de l’ús de mascaretes per part dels clients en totes les zones interiors, i en les exteriors que no puguin mantenir la distància de seguretat, i l’obligació del seu ús pels nostres treballadors. Prevenir els contagis mantenint les distàncies socials en totes les zones d’ús comú amb aforaments limitats. I detectar totes les zones calents per la seva neteja, amb l’equip adequat, segons les especificacions determinades i amb l’ús de materials de desinfecció certificats oficialment..

 


Formació realitzada pels nostres Treballadors i Responsables 

 • Curs informatiu online COVID SPACTIVA: tots els treballadors
 • Curs informatiu online CREU ROJA: tots els treballadors
 • Curs online LABORATORIOS ISBO: responsables
   

Formació pendent:

Formació presencial per neteja i desinfecció impartida per BUNZL SPAIN (pendent de realitzar 1 o 2 dies abans de l’obertura): tots els treballadors i responsables donats d’alta.
 


Normativa de referència aplicable a les nostres instal·lacions

Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària pel COVID-19.
L’Institut per la Qualitat Turística Espanyola i la Secretaria de l’Estat de Turisme, en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, han elaborat les guies següents::


Protocols 

Protocols Sanitaris per a treballadors i clients:
Pla d'Empresa (veure document)
Pla de Contingència (veure document)
Protocols de neteja i desinfecció a les diferents àrees de l’Hotel, de Bunzl Distribución Spain.
 

Protocols sanitaris oficials per a clients: 
Manual de precaucions i bones pràctiques aplicable a Apartaments Turístics de Laboratoris ISBO (veure document).
Informació, restricció d’accés a zones comuns segons l’aforament exigit dins les diferents àrees: recepció, piscina, jardí, terrassa, bar, restaurant i piscina.

 


Mesures preventives

 • Higièniques bàsiques:  utilització de productes certificats pel Govern  https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
 • Organitzatives:  aplicació de les normes establertes segons el Pla d’Empresa i el Pla de Contingència.
 • Legals:  Consultes i adequació de la nostra assegurança RC.
 • Informatives:  col·locació de cartells informatius a totes les zones amb totes les recomanacions bàsiques i específiques, entrega de documentació informativa als clients, i informació directa del nostre personal als clients.
 • Tècniques:  segons la normativa:

Control de la distància, aforaments i accessos a zones limitades pel seu ús.
Col·locació de pantalles protectores a la zona de recepció i bar.
Col·locació de gel hidroalcohòlic a totes les zones comuns.
Col·locació de cartelleria informativa a terres i portes.
Disponibilitat de material necessari per casos de possibles contagis, EPIS, mascaretes FFP2, pantalles protectores homologades, termòmetres infrarojos i guants.
 

 

GRÀCIES PER CONFIAR EN NOSALTRES
 

Made with by Bookassist

Reserves online